Privacy verklaring

Zoetermeer, 4 juli 2018

PRIVACYVERKLARING
Dit is een privacyverklaring van United Cheers Cheerleaders, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27261720. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:(a) zich inschrijft als lid van de vereniging(b) als lid onze website/facebook/instagram bezoekt(c) als lid gebruikt maakt van Zoetermeerpascheques(d) als lid contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer(b) eventueel gezondheidsmeldingen die door het lid zelf worden doorgegeven(c) naam, adres, e-mail adres en telefoonnummers van ouders/ iemand die wij moeten waarschuwen in geval van nood(d) een kopie van uw legitimatiebewijs waarop alleen naam, geboortedatum en pasfoto zichtbaar is.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):(a) lidmaatschap te effectueren(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken(c) e-mail of WhatsApp berichten te versturen vanuit coaches, bestuur en kleedkamermoeders(d) optimalisatie website/facebook/instagram(e) verbetering van onze dienstverlening(f) inschrijving voor wedstrijden. De legitimatiekopieën worden met discretie bewaard door de coaches en uitsluitend gebruikt bij registratie voor wedstrijden, wanneer een lid zelf geen legitimatiebewijs bij zich heeft.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het bestuur via info@unitedcheers.nl voor:(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door United Cheers Cheerleaders.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken (een deel van) uw gegevens (voor zo ver nodig) aan de volgende derden:(a) AFBN Cheerleading(b) European Cheer Association(c) Varsity Europe

4.2 Gebruik van foto en video/film
Wij kunnen foto’s en video/film van leden, bezoekers van activiteiten/wedstrijden en bij bezoek aan onze accommodaties publiceren op onze website, Facebookpagina, Instagram en overige media zoals kranten en flyers, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). Ook wanneer een lid zich uitschrijft kunnen foto’s en video’s waar dit lid op staat, nog gebruikt worden. Foto’s kunnen ook gebruikt worden ter promotie op sociale media van de bonden waarbij zijn aangesloten (AFBN, ECA en Varsity).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Bij wijziging stellen wij u hiervan in kennis en wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.